KARS

Tümü

Kafkas Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak

(21 Gün, 8 Saat önce)
Kafkas Üniversitesi 26 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

 

ARANAN NİTELİKLER

     

GÖREV TANIMI

 

İLAN KODU

         
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans bölümünden

   
     

mezun olmak

           
     

2- İlan tarihinden önce 18 Saatlik

İlk Yardım

Eğitimi

almış

1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

 

Hemşire

01

1

olmak, 8 Saatlik Geri Dönüşüm ve Sıfır

Atık Eğitimi

almış

Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde

 
     

olmak, Mikro İşletmeler için Hijyen Eğitimi almış olmak

 

görev yapmak.

 
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

     
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının

Bilgisayar

Mühendisliği,

   
     

Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

   
     

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans

   
     

bölümlerinden mezun olmak.

           
     

2- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce

   
     

dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS

1- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire

 

Programcı

02

1

dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer

 

ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil

Başkanlığı ve diğer birimlerde görev

 
     

yapmak.

 
     

sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile

   
     

ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli

   
     

olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı

   
     

esas alınacaktır.)

           
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

     
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak.

           
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Mülakat

   

Büro

03

1

Teknikleri,

Telekomünikasyon Sistemleri

Güvenliği,

Bilgi

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

Teknolojilerine Giriş, Bilişim Hukuku, İş

Güvenliği ve İşçi

yapmak

 
     
     

Sağlığı Sertifikalarına sahip olmak,

           
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

     
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının Yönetim ve Bilişim Sistemleri

   
     

Lisans bölümünden mezun olmak.

           

Büro

   

2- İlan tarihinden önce Excel

Eğitimi,

Microsoft

Office

1-Üniversitemizin Teknoloji Transfer

 

04

1

Programları

Eğitimi, Wordpress

Eğitimi,

İnsan Kaynakları

Ofisinde ve diğer birimlerinde görev

 

Personeli

 
   

Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

     

yapmak.

 
             
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

     
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının İlahiyat, Sosyoloji Lisans

   
     

bölümlerinin birinden mezun olmak.

               

Büro

05

1

2- İlan tarihinden

önce

Bilgisayar

Programcılığı,

İnsan

1-Üniversitemiz Sosyal Sorumluluk

 

Personeli

Kaynakları

Uzmanlığı

Eğitimi, Aile

ve

Sosyal

Yaşam

Projelerinde görev yapmak.

 
   

Danışmanlığı Sertifikalarına sahip olmak.

           
                   
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

       
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Kamu

   
     

Yönetimi, Tarih Lisans bölümlerinden mezun olmak.

       
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına,

Üniversitemizin Teknoloji Transfer

 

Büro

06

1

Proje Yönetimi

Sertifikasına,

Ar-ge

ve

İnovasyon

Odaklı

 

Personeli

Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı Eğitimi

Ofisinde Proje Biriminde ve diğer

 
   

birimlerinde görev yapmak.

 
     

Sertifikasına, Araştırma Etiği Sertifikasına sahip olmak,

     
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

       
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön lisans

   
     

Bölümünden mezun olmak.

               

1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

 
     

2- İlan tarihinden önce Hasta Kabul Kayıt Danışmanlığı, Temel

 

Büro

   

İlk Yardım Eğitimi,

İnsan

Kaynakları

Yönetimi,

Bilgisayar

Uygulama Merkezi, Ağız ve Diş

 

07

1

Sağlığı Uygulama ve Araştırma

 

Personeli

   

İşletmenliği Eğitimi,

Yönetici Asistanlığı ve Büro

Yönetimi

Merkezi ile diğer birimlerinde görev

 
     

Eğitimi, Office Eğitimi, Sertifikalarına sahip olmak.

     

yapmak.

 
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
           
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

         
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Kamu

   
     

Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Lisans bölümlerinden mezun

   
     

olmak.

                           

Büro

   

2- İlan tarihinden önce

Konaklama

ve

Seyahat

Hizmetleri

1- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve

 

08

1

alanında

Ön

Büro

Elemanı,

Sağlık

alanında

Gıda Su

Spor Daire Başkanlığı ve diğer

 

Personeli

 
   

Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Sertifikalarına sahip

birimlerinde görev yapmak.

 
       
     

olmak,

                           
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

       
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her

hangi

bir

Lisans

   
     

programından mezun olmak,

                 
     

2- İlan tarihinden önce Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Üst Düzey

   

Büro

09

1

Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

 

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 1 yıl tecrübeye sahip

yapmak

 
     
     

olmak ve Sgk belgesi ile belgelendirmek,

             
     

4- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

         
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her

hangi

bir

Lisans

   
     

programından mezun olmak,

                 
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Genel İş Sağlığı

   
     

ve Güvenliği, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım, Kanun

   

Büro

10

1

Eğitimi Sertifikasına, Arşivleme Sistemi Eğitimi, Web Tabanlı

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

İçerik Yönetim Sistemleri Sertifikalarına sahip olmak,

   

yapmak

 
         
     

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 1 yıl tecrübeye sahip

   
     

olmak ve Sgk belgesi ile belgelendirmek,

             
     

4- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

     
     

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

       
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans

   
     

bölümünden mezunu olmak,

       
     

2- İlan tarihinden önce Bilgi ve Belge yönetimi, Temel

   

Büro

   

Sekreterlik Hizmetleri, Bilgisayar İşletmenliği, Genel

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

11

1

Muhasebe, Dosyalama ve Arşivleme

Geliştirme ve Uyum

yapmak

 
     

Eğitimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik sertifikalarına sahip

   
     

olmak.

         
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak.

       

Büro

   

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Büro Yönetimi

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

12

1

Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri, Eğiticilerin Eğitimi, Dijital

yapmak

 
     

Okuryazarlık, İş Geliştirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

   
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Ön Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak,

       

Büro

   

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, İşaret Dili öğretici

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

13

1

ve tercüman eğitimi, Üst Düzey Yönetici eğitimi, Sekreterlik

 

Personeli

   

eğitimi, Klavye Teknikleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

yapmak

 
         
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak.

       

Büro

   

2- İlan tarihinden önce Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi,

1-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor

 

14

1

Yönetici

Asistanlığı ve Büro Yönetimi

Eğitimi,

Bordrolama

Daire Başkanlığı ve diğer birimlerinde

 

Personeli

Eğitimi,

İnsan Kaynakları Planlaması

Eğitimi,

Temel Vergi

 
     

Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

görev yapmak.

 
         
     

3- 2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Lisans

   

Büro

   

bölümünden mezun olmak.

   

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

15

1

2- İlan tarihinden Turizm Etkinlikleri sertifikasına sahip olmak.

 

Personeli

yapmak

 
   

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 
         
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi

   
     

ve Kamu Yönetimi, Maliye Lisans bölümlerinin birinden mezun

   
     

olmak,

         
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Büro Yönetimi

   

Büro

16

1

ve Sekreterlik Eğitimi Sertifikasına, Evrak Kayıt Dosyalama ve

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

Arşivleme Eğitimi Sertifikasına, Öğrenci Otomasyon Sistemleri

yapmak

 
     
     

ve Yönetimi Eğitimi Sertifikasına, Bilgisayar Destekli

   
     

Muhasebe Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

     
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının

her

hangi

bir Lisans

   
     

programından mezun olmak.

           
     

2- İlan tarihinden önce Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi,

   

Büro

17

1

Temel Muhasebe Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev

 

Personeli

Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler, ISO27001 Bilgi Güvenliği

yapmak

 
   

Yönetim Sistemi, İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik

 
     

Sertifikalarına sahip olmak.

           
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön

   
     

Lisans Bölümünden mezun olmak.

         

Sağlık

   

2- Dokümantasyon Eğitimi, GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GHP

1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

 

18

1

İyi Üretim Uygulamaları, GHP İyi Laboratuvar Uygulamaları ve

Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde

 

Teknikeri

 
   

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitim almış olmak

görev yapmak.

 
       
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak.

           
     

2- İlan tarihinden önce İlkyardımcı, Adolesan Gebelik Vaka

   
     

Olgu sunumu, Yenidoğan

Yoğun

Bakım

Ünitelerinde

   
     

Gelişimsel Bakım, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Stoma

   
     

Bakımı ve Komplikasyonların önlenmesi, Prematüre Vaka Olgu

1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

 

Sağlık

   

Sunumu, Palyatif Bakım Hemşireliği Katılım Belgesi, Çığda

 

Teknikeri

19

1

Arama ve Kurtarma Eğitimi

Katılım Belgesi, Onkoloji

Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde

 
     

Hemşireliğine Temel Yaklaşımlar Eğitimi Katılım Belgesi,

görev yapmak.

 
     

Hekim Hemşire Hasta Onkoloji Programı, Pandemide

   
     

Psikolojik Destek Stres ve Kaygı Yönetimi, Akran Eğitimi

   
     

Sertifikalarına sahip olmak.

           
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

   
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve

   
     

Sekreterlik Ön lisans bölümünden mezun olmak

 

1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

 
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Genel

 

Sağlık

   

Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetici Asistanlığı ve

Uygulama Merkezi, Ağız ve Diş

 

Teknikeri

20

1

Büro Yönetimi, Hasta Hakları

ve

Sağlık Hukuku, Arşivleme

Sağlığı Uygulama ve Araştırma

 
     

Sistemi ve Raporlama Sertifikalarına sahip olmak.

 

Merkezi ile diğer birimlerinde görev

 
       

yapmak.

 
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 
         
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

   
     

1- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans

   
     

bölümünden mezun olmak.

       

1-Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı

 

Sağlık

   

2- Alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak ve sgk

 

21

2

Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Teknikeri

   

belgesiyle belgelendirmek.

       

(hastanesi)’nde görev yapmak.

 
     

3- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 
         
     

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

   
     

1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojileri

   
     

bölümünden mezun olmak,

1- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı

 
     

2- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano

Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
     

montörlüğü ile ilgili eğitimi almış olmak.

(hastanesi)’inde Üniversitemizde

 

Teknisyen

22

1

3- Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun

bağlı çeşitli birimlerde görev yapmak.

 
     

olmak,

2- Bağlı bulunduğu üst

 
     

4- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

yönetici/yöneticileri tarafından verilen

 
     

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının doldurmamış olmak,

diğer iş ve işlemleri yapmak

 
     

6- Cinsiyeti erkek olmak,

   
       

1- Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki

 
       

tüm birimlerin açık ve kapalı alanların

 
       

temizlik işleri yapmak, eşya, evrak,

 
       

makine, demirbaş malzeme, makine

 
       

teçhizat ve bunun gibi yükleri

 
       

taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini

 
     

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

yapmak, kapalı mekanların ana girişi

 
     

dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar

 

Destek

   

2- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 

23

1

ve çalışma odaları ile ortak alanları

 

Personeli

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

 
   

süpürmek ve paspas yapmak, katı

 
     

4- Cinsiyeti erkek olmak.

 
     

atıkları ve geri dönüşüm

 
         
       

materyallerini taşınması, bahçe ve

 
       

peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa,

 
       

budama, çim biçme, bitki atıklarının

 
       

toplanması, taşınması hizmetlerinde

 
       

ve birim amirleri tarafından verilen

 
       

diğer işleri yapmak.

 
       

1- Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki

 
       

tüm birimlerin açık ve kapalı alanların

 
       

temizlik işleri yapmak, eşya, evrak,

 
       

makine, demirbaş malzeme, makine

 
     

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

teçhizat ve bunun gibi yükleri

 
     

taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini

 
     

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına,

 
     

yapmak, kapalı mekanların ana girişi

 

Destek

   

Ofset Baskı Ustalık Eğitimi Sertifikasına, Dijital Baskı Ustalık

dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar

 

24

1

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

ve çalışma odaları ile ortak alanları

 

Personeli

3- Matbaacılık alanında çalışmışlığı olmak ve Sgk hizmet

 
   

süpürmek ve paspas yapmak, katı

 
     

belgesiyle belgelendirmek.

atıkları ve geri dönüşüm

 
     

4- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 
     

materyallerini taşınması, bahçe ve

 
     

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

 
     

peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa,

 
         
       

budama, çim biçme, bitki atıklarının

 
       

toplanması, taşınması hizmetlerinde

 
       

ve birim amirleri tarafından verilen

 
       

diğer işleri yapmak.

 
         

1- Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki

         

tüm birimlerin açık ve kapalı alanların

         

temizlik işleri yapmak, eşya, evrak,

         

makine, demirbaş malzeme, makine

         

teçhizat ve bunun gibi yükleri

         

taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini

       

1- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

yapmak, kapalı mekanların ana girişi

       

dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar

Destek

     

2- 2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

 

25

1

ve çalışma odaları ile ortak alanları

Personeli

 

3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

     

süpürmek ve paspas yapmak, katı

       

4- Cinsiyeti erkek olmak.

       

atıkları ve geri dönüşüm

         
         

materyallerini taşınması, bahçe ve

         

peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa,

         

budama, çim biçme, bitki atıklarının

         

toplanması, taşınması hizmetlerinde

         

ve birim amirleri tarafından verilen

         

diğer işleri yapmak.

TOPLAM

 

26

   

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 1. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 1. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

I- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası yerine, yalnızca Lisans veya Önlisans öğrenimi sürecinde almış olduğu bilgisayar derslerinin transkriptle belgelendirmesi ve en az 80 saat olması durumda sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
 1. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

 1. Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
 1. İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Başvuru Dilekçesi

2- Başvuru Formu

3- 1 adet fotoğraf

4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi

5- Nüfus cüzdan fotokopisi

6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir ünvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması

durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
 2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Santral : (0474) 225 11 50-56 (10 52), (1047)


ANKETLER
Seçili anket bulunmamaktadır
Bu ankete toplam kişi katıldı.
İSTANBUL
SÜPER LİG
Kars nöbetçi eczaneleri
ARŞİV